Mgr. Jana Slusarčuková

jana-slusarcukova

Mgr. Jana Slusarčuková je diplomovaná fyzioterapeutka so špecializáciou na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému. Po absolvovaní štúdia fyzioterapie na Vyššej zdravotnej škole v Hradci Králové získala magisterský titul na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa zamerala na štúdium odboru Telesná a pracovná výchova telesne postihnutých. Viac ako šesť rokov sa venovala fyzioterapeutickej starostlivosti o telesne postihnuté deti a deti s kombinovaným postihnutím. Ako špeciálny pedagóg pracovala s deťmi s logopedickými chybami a sluchovým postihnutím, a ďalej s deťmi s autizmom, autistickými rysmi a Aspergovým syndrómom. Je spoluautorkou a koordinátorkou vzdelávacieho kurzu (pri ESF) pre osobných a pedagogických asistentov. Paralelne s pracovnými záväzkami sa od roku 2004 venuje súkromnej fyzioterapeutickej praxi. Pri práci so svojimi klientmi vychádza z rady klinicky overených metód ako sú Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia (DNS) prof. PaeDr. Pavla Kolářa a Akrálna koaktivačná terapia PhDr. Ingrid Špringrovej Palaščákovej a aplikuje zároveň priebežne nové trendy fyzioterapeutickej starostlivosti v ďalších oblastiach. Sústavne sa venuje profesionálnemu rozvoju a vzdelávaniu, je držiteľkou rady certifikátov.

Absolvované kurzy:

 • Kurz diagnostiky a terapie postizometrickej relaxácie mäkkých a mobilizačných techník chrbtice a periférnych kĺbov
 • Certifikovaný kurz fyzioterapeutov v rehabilitačnej liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Mojžíšovej
 • Kurz akrálnej koaktivačnej terapie – ACD, ACT I, ACT II, ​​ACT III
 • Kineziotaping – I, II a korekcia
 • DNS Športový kurz časť “I”, Rehabilitation Prague school
 • DNS Športový kurz časť “II”, Rehabilitation Prague school
 • DNS kurz pre inštruktorov detských športových krúžkov
 • Kurz Cvičenie na veľkej lopte, s overballmi a labilnými valcam
 • Propriofoot Concept
 • Algoritmus a manažment terapie nôh u detí od 2 do 17 rokov
 • Fyzioterapia v gynekológii a pôrodníctve
 • Odborné školenie Použitie BTL-6000 TR-THERAPY vo fyzioterapii a športovej medicíne
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • DNS Športový kurz časť “III”, Rehabilitation Prague school
 • Workshop využitie jogy u vertebrogénnych porúch
 • Fyziotrenér Nordic Walking
 • Kurz DNS FIT KID
 • Workshop hormonálna jogová terapia
 • Pseudoradikulárny a radikulárny syndróm – diagnostika a terapia (ACT a Mckenzie)
 • od r. 2020 štúdium Metódy MFK (Manuálna fyzioterapeutická korekcia)

Share this article with friends